L-trappa

L-trappa, en trappa som svänger en gång antingen åt höger eller åt vänster är den vanligaste trapptypen.

Till vänster är ett exempel på en öppen L-trappa i oljad ek, med stolpe P80 handledare GH1 och ståndare SR.

 

Om ni har några frågor så tveka inte på att kontakta oss.

Nilenfors Trappindustri AB | Långgatan 2 | 334 33 Anderstorp | Tel. 0371-156 39 | Fax 0371-162 57 | info@nilenfors.se