Spartrappa

 

Spar-trappa är en trappform som man änvänder sig av när man ha väldigt lite utrymme, tex upp till ett loft eller i en sommarstuga med begränsat utrymme. Stegen är breda på en sida och smala på en sida vilket gör att man får mer plats för foten se bild.

 

Nilenfors Trappindustri AB | Långgatan 2 | 334 33 Anderstorp | Tel. 0371-156 39 | Fax 0371-162 57 | info@nilenfors.se