Tät trappa

Tät trappa eller trappa med sättsteg innebär att det är tätt mellan stegen. Det är bra om man har tänkt att använda utrymmet under trappan till tex en garderob.

Trappan på bilder har ett blocksteg som första steg.

 kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer

Nilenfors Trappindustri AB | Långgatan 2 | 334 33 Anderstorp | Tel. 0371-156 39 | Fax 0371-162 57 | info@nilenfors.se