Krymling

Krymling är en böjd del på vangstycke och handledare där trappan svänger.

Trapp med krymling    Trapp med krymling

trappa med krymling    trappa med krymling

Nilenfors Trappindustri AB | Långgatan 2 | 334 33 Anderstorp | Tel. 0371-156 39 | Fax 0371-162 57 | info@nilenfors.se