Vi tillverkar trappor i de flesta träslag vanligast idag är ek följt av furu, ask, björk och bok.

             

Nilenfors Trappindustri AB | Långgatan 2 | 334 33 Anderstorp | Tel. 0371-156 39 | Fax 0371-162 57 | info@nilenfors.se